Klavecimbellessen

Regelmatig is Paul Weeren als klavecinist en continuo-speler te horen. Hij speelt regelmatig mee bij de uitvoering van barokke koor- en orkestwerken. Ook als pedagoog is hij actief, zowel in zijn lespraktijk als bij cursussen.

Hij bespeelt een klavecimbel van Johannes Steenbeek uit 1991, een kopie naar Ioannes Daniël Dulcken. Het origineel bevindt zich in het Smithsonian Museum in Washington DC.

In de lessen staat het spelen van historische muziek centraal, op een kopie van een oud instrument. Dat betekent dat er veel aandacht is voor een historisch geïnformeerde uitvoeringspraktijk. Daarnaast staat het ontwikkelen van een betrouwbare en instrumentgerichte techniek centraal, die ook recht doet aan de nieuwste inzichten over een gezonde en functionele techniek.